нова

Собственици на рекламни съоръжения – билбордове, мегабордове, както и на имоти – непрекъснат интерес от наша страна за наем и стопанисване.

Собственици на рекламни съоръжения или имоти, на които желаете да изградите, моля попълнете контактната форма