София, Плевен, Велико Търново, Русе, Бургас, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Пловдив, Благоевград
Random header image... Refresh for more!

Цена за изработка и монтаж на билбордове

Цената за изграждане на съоръжение тип билборд – модел ‘ПИЗА’ е 4950 лв. с ДДС.

Съоръженията са в наличност. След заплащане на 50 % – се преминава към монтаж

Цената включва:

* Конструкция от метал 3 x 4 метра (общо – 24 кв. м. двустранна рекламната площ)
* Транспорт до мястото на монтажа
* Монтаж за цяла България
* Пълна документация за съоръжението

Вижте повече за документацията и разрешителните за поставяне

Цената, която специализиран камион с кран, който вози извънгабаритен товар е 1, 60 лв на километър без ДДС.
Събират се два борда и ако са два, ча не един – цента е 1.60 лв. на км., но за двата борда.

Опция за доставка на анкери за основата на всяко съоръжение:
Цена на анкер (който да се изработи предварително и да се достави заедно с камиона с билбордовете): 255 лева без ДДС.

Ако приемате ценовото предложение, чисто технологично ще ви е нужно време за да изпълните последователността:

-    изкоп за основата на борда
-    полагане на анкер
-    заливане с бетон на анкера в изкопа
-    изчакване поне 4 дни за да се втвърди основата преди монтаж на самия борд
-    монтаж на борда

Което би означавало, че веднага след доставка няма как бордовете да се монтират веднага, защото анкерите ще дойдат с тях.
Означава също, че ако ще се лее бетон след пристигане на анкерите, бордовете ще трябва да стоят на пътя 5- 6 дена.
В такъв смисъл, се чудя не е ли по- добре да им се достави всичко в някой близък склад в/около града за монтаж.
Все пак настоящото предложение е за доставка на билбордове и анкери до посочено място.
Относно предварителните операции и монтажа- клиентът следва да организира това от своя страна.