София, Плевен, Велико Търново, Русе, Бургас, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Пловдив, Благоевград
Random header image... Refresh for more!

Какво е период при наем на билбордове?

В България под понятието “един период”, е прието да се разбира 14 дни (две седмици). Така, че когато някой ви каже: “Искам билборд за един период – разбирайате именно – искам билборд за две седмици. ”

Един период за билбордовете, разположени в населени места = две седмици.

Извън населените места един период в повечето случаи е = на един месец, но също има условности.

Периодите са разпределени за цяла България и се спазват от всички фирми. В смисъл – 12 период е от точно определена дата до друга дата. Така всичко около сроковете за наем на билбордове в цяла България е уеднаквено.