София, Плевен, Велико Търново, Русе, Бургас, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Пловдив, Благоевград
Random header image... Refresh for more!

Какви документи са необходими за поставяне, изграждане на билборд?

В случай, че  парцела върху който ще стои билборда е ваша собственост, е необходимо да извадите разрешително за монтаж на съоръжението.

Отдел ‘Архитектура’ издава разрешителни. Подавате молба и до месец би трябвало да извадите документа. Ако сте по-настойчиви, може да успеете и за няколко дена.

Можете да ползвате и нашите услуги. Цената е 2000 лв. без ДДС. Поемаме всчико около документацията. От вас се иска само да плащате.